MarioKinney

  1. _imdiye kadar, bu kare fiyat_na en yak_n olan bir kameraya sahip ak_ll_ telefon, 960

    Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus'_n 2018'de Mobile Globe Congress'da sergilenece_ine inan_l_yor. O zamana kadar Samsung Galaxy S9 Plus özellikleri ile ilgili çok daha fazla bilgi edinmek istiyoruz. Mobil Planet Kongresi 2018 sonraki ayda Barselona'da. Örne_in, BGR, ak_ll_ telefon aksesuar üreticisi Ghostek taraf_ndan geli_tirilen yakla_makta olan Galaxy S9'u elde etti. Samsung, sat__lar için Android ak_ll_ telefon pazar_n_n liderleri olarak yerini kaybetmekten endi_e duymuyorsa, kendilerini bir kez ...